fbpx
Freeman:打出具侵略性的風格是我們成功的關鍵

Freeman:打出具侵略性的風格是我們成功的關鍵

閱讀更多
Freeman : 我很高興為亞洲任何以英文或中文溝通的隊伍效力

Freeman : 我很高興為亞洲任何以英文或中文溝通的隊伍效力

閱讀更多
澳洲年輕女選手riv 透露外國大學與父母對電競的支持 [WESG 2018-2019全球總決賽]

澳洲年輕女選手riv 透露外國大學與父母對電競的支持 [WESG 2018-2019全球總決賽]

閱讀更多
香港女狙手Hazel   隻身離港與外國強隊競賽 [WESG 2018-2019全球總決賽]

香港女狙手Hazel 隻身離港與外國強隊競賽 [WESG 2018-2019全球總決賽]

閱讀更多
香港CS:GO職業選手Freeman訪問  透露電競選手是如何煉成

香港CS:GO職業選手Freeman訪問 透露電競選手是如何煉成

閱讀更多
[Team Outlaws] KIRI: 希望隊員可以吸收今次經驗, 下次冇咁緊張 [WESG 2018香港區亞軍]

[Team Outlaws] KIRI: 希望隊員可以吸收今次經驗, 下次冇咁緊張 [WESG 2018香港區亞軍]

閱讀更多
[BTRG.HK] JeffvanB, HeiB: 估唔到會打nuke, Outlaws未發揮自己水準 [WESG 2018香港區冠軍]

[BTRG.HK] JeffvanB, HeiB: 估唔到會打nuke, Outlaws未發揮自己水準 [WESG 2018香港區冠軍]

閱讀更多
[BTRG.HK] Darkkis: 嬴EMC主要原因係個人能力比佢地穩定 [WESG 2018香港區四強]

[BTRG.HK] Darkkis: 嬴EMC主要原因係個人能力比佢地穩定 [WESG 2018香港區四強]

閱讀更多
[Team Outlaws] Comeback好夢幻, 決賽希望對上BTRG.HK較有信心一戰 [WESG 2018香港區四強]

[Team Outlaws] Comeback好夢幻, 決賽希望對上BTRG.HK較有信心一戰 [WESG 2018香港區四強]

閱讀更多
[BTRG.HK] Darkkis: 冇時間練習令今次反而更似一隊mix team [WESG 2018香港區]

[BTRG.HK] Darkkis: 冇時間練習令今次反而更似一隊mix team [WESG 2018香港區]

閱讀更多